Ozel ders ile ingilizce


İngilizce dünyada en çok kullanılan dildir. İngilizce bilmek bir zorunluluk haline gelmiş, herkesin eğitim konusunda en önem verdiği saha olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konunun önemini farketmiş ve yurdumuzda ingilizce eğitimine başlama yaşı ilkokullara  hatta ana okuluna kadar düşmüştür.
Küreselleşen dünya, uluslar arasındaki ilişkilerin gelişmesi, yapılan ticaretin artması sebebiyle ingilizce ortak kullanılan bir dil haline gelmiş, ve doğal olarak herkesi ingilizce bilmek durumunda bırakmıştır. İngilizce bilmeyen kişiler bu sosyalleşmenin dışında kalırken ingilizce hizmet vermeyen şirketler  bu ticaretin dışında kalmış ve kazancından mahrum kalmıştır. Dolayısıyla ingilizce bilmek, hem kişilerde hem de iş hayatında temel şart haline gelmiştir. Hatta ingilizceyi zaten bilmek zorunda olduğumuzu düşünen işverenler ingilizce ile birlikte başka dillerde ararlar. Tüm bu zorunluluğa ve devletin okullarda ingilizceyi mecburi haline getirip, öğrenimini ilköğretime kadar düşürmesine rağmen okullarda ve üniversitelerdeki ingilizce eğitimi yetersiz kalmış ve bir sürü ingilizce kursu açılmıştır. Bu kurslarda çocuklara ve yetişkinlere seviyelerine göre ingilizce eğitimi verilmekte olup, belli dönemlerde gerçekleşen sınavlarla seviye atlatılır. Ancak bir kişinin herhangi bir konuyu grup halinde görmesiyle tek başına alması elbette ki aynı şey değildir. Gruplardaki katılımcıların zeka seviyeleri ve öğrenme yetenekleri aynı olamayacağından öğrenme süresi uzar ve gittikçe sıkıcı ve masraflı bir hale dönüşebilir.

Bu sebeplerden dolayı özel ders öğrenme süresini kısaltması ve daha başarılı bir hale getirmesi anlamında daha etkin bir yaklaşımdır. İngilizce özel ders, kişilerin ve çocukları için aileler tarafından çok tercih ettiği bir seçenektir. İngilizce özel ders hem daha basit hemde daha kısa sürede öğrenilebilir. Kişi dersi ister kendi evinde ister ingilizce özel ders verenin evinde alıyor olsun, dershanelerde aldıkları derslere oranla daha olumlu bir ders alırlar. Evde alınan ingilizce özel ders ile öğrenci dersi alacağı yere varmaya çalışırken harcadığı zamandan da tasarruf eder. İngilizce özel ders fiyatları, aylık ödenen toplam bedel olarak düşünüldüğünde fazla gelebilir fakat, kurslara nazaran öğrenim süresinin kısa oluşuyla toplamda sarfettiğimiz para ingilizce özel derste daha pek farklı değildir.