E-ticaret nedir.


İnternet hayatımızın her noktasına sızmış durumda. İnternet olmadan yaşayamaz, çalışamaz, alışveriş yapamaz olduk nerdeyse. İnternet yokken ne yapıyorduk? Nasıl yaşıyorduk? Onu bile hatırlamıyoruz. O kadar hayatımızın içine aldık ki öylesine bir sebepten internete girmemize olanak olmadığında bunalıma girebiliyoruz, elimiz ayağımız bağlanıyor, işler aksıyor. Özellikle ticaret konusunda internetteki kurumlar için çok önemli ve olumlu sonuçlar meydana getirdi. İnternet sitesi bulunmayan firmalar ve internet üstünden iş yapmayan kuruluşlar ticaretin gerisinde kaldı, iş oranları düştü. Dolayısıyla küreselleşen dünya ile birlikte uluslararası boyutlara kadar ulaşabilen ticaretin gerisinde kalmamak ve rekabet avantajı sağlamak için şirketler teknolojik gelişmelere ve akıma ayak uydurmak mecburiyetinde kaldı. Bunların bir örneği de e-ticaret yapabilen kurumlardır. E-ticaret sayesinde şirketler sadece kendi etraflarında bulunan müşterilerinden değil bütün ülkelerden vede şehirlerden sipariş alıp ticaret yapabilme olanaklarını yakalayabilmesi mümkündür. Bu sayede ticaret hadleri artabiliyor ve daha karlı duruma geliyor. Firmaların bunun için yapılması gerekli olan tek şey ne ticareti yapmaya karar verdikten sonra bir e-ticaret paketi alarak kurdurabilmesi. Böylece bilgisayar ekranınız ve e-ticaret paketiniz sizin açabileceğiniz koca bir dükkan, internet kullanan milyonlarca kişi ise müşterileriniz oluyor. E-ticaret sistemleri seçiminde kendi kullanım becerinize ve zevkinize göre bir site oluşturabilirsiniz. Önemli olansa kolay kullanılabilir ve aramış olunan şeye kolay ulaşabilme imkanıdır. Eğer bilgisayardan iyi anlamıyorsanız paketi satın almış olduğunuz yerden yada dışardan e-ticaret eğitimi alır ve sisteminizi daha dikkatli kullanabilme olanağını yakalama imkanınız vardır.

Türkiye’ de hükümetin e ticaret hakkında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Çünkü e ticaret oranı çoğaldıkça ülkemizin rekabet gücü ve gayri safi yurt içi hasılasında artma meydana gelecektir. Bunlarda ülkenin ekonomisi ve kalkınması bakımından önem teşkil etmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı, e ticaret ağının kurulabilmesi için ve ülkemizde e ticaretin yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 25 Ağustos 1997 tarihli kararı ile bizlere atfedilen e ticaret Koordinasyon görevi büyük bir azimle devam ettirilmektedir. Bundan başka Başbakanlık tarafından desteklenen bir projeyle e ticaret hakkında kişilerin ve firmaların bilgilenebilmesi ve güncel değişilikleri yakından takip etmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığına özel olan web sitesi oluşturulmuştur. E ticaret yapanlar bu sitenin yardımı sayesinde gerek duydukları bilgileri ve e-ticaret ile alakalı kanunları vede mevzuatları takip imkanını elde ederler.